Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Χρήσιμα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ          Τηλ:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                   Τηλ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ           Τηλ:

Ι.Β.Ν.Μ.(Νοσοκομείο)                         Τηλ:

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ :

Αντισσας                                           Τηλ:

Καλλονης                                          Τηλ:

Πλωμαρίου                                        Τηλ:

Πολιχνίτου                                         Τηλ: