Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι,να δώσουν το παρόν στην ετήσια Γεν, Συνέλευση των Οδοντιάτρων της Λέσβου  10 Μαρτιου ημέρα Κυριακη και Ωρα 9:30 πμ.στο ξενοδοχείο ELUSION πρίν το αεροδρόμιο.Ειναι

απαραίτητη η συμμετοχή όλων,Τα θέματα που αφορούν τον κλάδο και οι εξέληξεις ειναι ζωτικής σημασίας,.