Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να αναρτήσουν την ταμπέλα στο ιατρείο τους που θα γράφει:

 

"Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)"

"CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF RAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)