Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Αγορανομική Διάταξη - Ενημέρωση 1η

Μετά απο ενημέρωση της Ε.Ο.Ο σημερα 24/1/2013.Και με υπόδειξη της,καθώς και προς αποφυγή κυρώσεων,επειδή εκκρεμή ακόμη το θέμα,ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ να αναρτήσετε στα Ιατρεία σας την ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ.Για οτι νεώτερο θα ενημερωθέιτε. 

  «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ

 ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

 (ΑΠΟΔΕΙΞΗΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF

  PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT-INVOICE)».