Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

DENTIST PASS

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις πληροφορίες για το Dentist Pass, που αφορούν τόσο τους δικαιούχους, όσο και τους οδοντιάτρους. 

Μπορείτε να τις αναρτήσετε στα social media, αλλά ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ σε ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ, καθώς θεωρούνται διαφήμιση. Επιτρέπεται μια γενικευμένη αναφορά όπως π.χ. "Επισκεφτείτε τον οδοντίατρο σας, αφού εγκριθεί η αίτησή σας"

Ενημερωτικές οδηγίες προς δικαιούχους

Ενημερωτικές οδηγίες προς οδοντιάτρους

Αφίσα