Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Έχοντες υπ'όψη : 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1026/80 περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Νόμο 1425/84 και 2. Την από 04-01-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου:

 

                                                              Καλούμε

Όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λέσβου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 09:00 πρωινή, στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2 (έναντι Δικαστηρίου), με τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022

3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις