Γ.Σ. Ε.Ο.Ο. 2/4/2020 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ενημέρωση δράσεων

Διεκδίκηση δέσμης μέτρων για επιπτώσεις COVID 19

Διασφάλιση υγειονομικού υλικού

Αίτημα ένταξης οδοντιάτρου στην ομάδα διαχείρισης κρίσης

Ανακοίνωση-Καταγγελία για νέα μέτρα στήριξης οδοντιατρικού επαγγέλματος

Μέτρα αντιμετώπισης πανδημίας κορωνοϊού Covid-19

Ενημερωτικό σημείωμα Ν.Σ. για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου