Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

Έχοντες υπ'όψιν : 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1926/80 περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και 2. Την από 10-02-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου,

 

                                                              Καλούμε

Όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λέσβου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαρτίου 2020, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 09:00 πρωινή, στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μικράς Ασίας 2 (έναντι Δικαστηρίου), με τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019

3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις