Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2020

Η Ε.Ο.Ο Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προχώρησε σε κοστολόγηση του συνόλου των οδοντιατρικών πράξεων λαμβάνοντας υπόψιν απολύτως επιστημονικά κριτήρια.Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι αυτό ΔΕΝ είναι τιμολόγιο! Είναι μια μελέτη που καταλήγει σε τιμές βιωσιμότητας και αξιοπρέπειας.