Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Σ.Α.

 Επείγουσα ανακοίνωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, όπως την λάβαμε με email:

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Συνάδελφοι,

 

            Σας ενημερώνουμε ότι συγκεκριμένος φορέας του εξωτερικού και συγκεκριμένα από την Αγγλία επικοινώνησε με οδοντιάτρους στην Ελλάδα προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες λεύκανσης δοντιών σε ασθενείς από την Αγγλία έναντι υψηλής για τα ελληνικά δεδομένα αμοιβής.

            Όπως έχουμε ενημερωθεί από συναδέλφους, η σχετική επιταγή τράπεζας του εξωτερικού, την οποία έλαβε για το κόστος και την αμοιβή των εργασιών του δεν ήταν άμεσα πληρωτέα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιφυλάξεις ως προς την πληρωμή της.

            Σας εφιστούμε την προσοχή σε περίπτωση προτάσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού και ιδίως εάν δεν τους γνωρίζετε, πριν τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, να ελέγχετε τη φερεγγυότητά τους και να εξασφαλίζετε την έγκαιρη καταβολή της αμοιβής σας, δεδομένου ότι θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών .

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ