Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχοντες υπ'όψιν : 1. Τις διατάξεις του Νόμου 1926/80 περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και 2. Την από      15-02-1018 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου,

 

                                                              Καλούμε

Όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λέσβου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2018, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 09:30 πρωινή, στην αίθουσα του ξενοδοχείου "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ", πριν το αεροδρόμιο, με τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.

2. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017

3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις