Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ έχει αναρτηθεί ο Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. ΠΔ 39 ΑΡ.ΦΥΛ 55/1 ΑΠΡΛΙΛΙΟΥ 2009